Bushcraft 101 av Dave Canterbury

Dave Canterbury är en av de mest kända bushcraftprofilerna för närvarande. Han driver bland annat Pathfinder School i Ohio i USA, vilken har blivit utnämnd till en av de tolv bästa överlevnadsskolorna i hela USA av USA Today. Han har även, som så många andra profiler, en egen Youtube-kanal där han kontinuerligt lägger ut material…


JOIN OUR NEWSLETTER
Get updates on what's going on the bushcraft world!