Chaga/Sprängticka (Inonotus obliquus): Svampen, myten, legenden!

Vad är Chaga? Namnet Chaga (Inonotus obliquus)är kanske inte så välkänt för så många svenskar utanför väldigt speciella cirklar. Det brukar i första hand användas när man talar om svampen i ett hälsoperspektiv. För oss svenskar är det antagligen betydligt vanligare att man känner igen namnet sprängticka, som kommer sig av att svampens utseende. Den…


JOIN OUR NEWSLETTER
Get updates on what's going on the bushcraft world!