Eken (Quercus robur): Vördat hednaträd, kristendomens fiende & kronans egendom

Eken är ett av våra vanligaste och kanske det mest uppskattade trädet här i Norden. Många har en lite speciell relation till ekar, speciellt gamla vackra ekar. Det ger en speciell känsla att slå sig till ro under ett ekträd med dess stora lövverk och kraftiga stam och ta en tupplur eller läsa en god…


JOIN OUR NEWSLETTER
Get updates on what's going on the bushcraft world!