The Forest

What actually surrounds you in the forest?

In the Forest category, we house everything that has to do with the nature around us. Sometimes the articles are about edible plants or mushrooms, and sometimes about animal behavior and things related to animals. Fungi and similar organisms are probably the category we know the least about and can therefore be extra interesting to look at, both from a purely nutritional perspective, but also from a historical and anthropological perspective.

Flora

 • Misteln (Viscum album)

  Misteln (Viscum album)

  Misteln är en liten, grön växt som växer på träd i Europa, Nordamerika och andra delar av världen. Den är delvis parasitisk, eftersom den får en del av sin näring från träden den växer på. Misteln är även en väldigt viktig växt, både i sitt lilla ekosystem, men även i vår historia och kultur! Som många är bekanta med är den en väldigt populär symbol för en viss stundande högtid! Den har även en del olika egenskaper som medicinalväxt och har använts i traditionell medicin väldigt länge.

  Continue reading

 • Slån (Prunus spinosa) – Käppar, sprit och häxkonst

  Slån (Prunus spinosa) – Käppar, sprit och häxkonst

  Slånbärsbusken är lite av en schweizisk armékniv. Den erbjuder allt från ätliga bär som man kan göra sylt, saft, likör, etc. på samtidigt som den används flitigt till vapen på vissa ställen!

  Continue reading

 • Hassel (Córylus avellána): Ekorrföda, nödbröd och åskledare(?)

  Hassel (Córylus avellána): Ekorrföda, nödbröd och åskledare(?)

  Det är vid den här tiden på året som våra vilda djurvänner frenetiskt börjar samla ihop sina förråd av bl.a. hassel till vintern. I den lilla lucka som öppnar sig mellan det att träden börjar släppa sina nötter och frön till dess att snön gör sitt intåg har gnagarna en livsviktig uppgift i att bygga upp sina vinterförråd och gömma dessa. Hasselnötterna är en av de viktigaste komponenterna i denna syssla. Hasselnötterna är nämligen bland den mest eftertraktade vinterfödan för väldigt många, från fåglar och ekorrar till vildsvin och även för oss människor!

  Continue reading

Fauna

 • Wolves (Canis Lupus)

  Wolves (Canis Lupus)

  There are few animals with which we have such an ambivalent bond as the wolf. As much as you link strength, courage and cunning to wolves, it can also be linked to fear, cruelty and destruction of property in many.

  Continue reading

 • Crows (Corvus Cornix)

  Crows (Corvus Cornix)

  Intelligent Tricksters Who Keeps the Neighborhood in Order! The crow (crowbirds) is one of the most common birds we come across. Some love them while some others loathe them. What is certain is that it is a very smart animal that remembers when people misbehave with them. It’s even so bad that they pass on […]

  Continue reading

 • Kråkan (Corvus cornix)

  Kråkan (Corvus cornix)

  Kråkan (kråkfåglar) är en av de vanligaste fåglar vi stöter på. Vissa älskar dem medan vissa andra avskyr dem. Vad som är säkert är att det är ett väldigt smart djur som kommer ihåg när folk beter sig illa mot dem. Det är till och med så illa att de för vidare informationen i generationer, vilket kan leda till en del problem för den som jäklas med en kråka! En sak är säker, man vill inte ha dessa uppfinningsrika, busiga och väldigt intelligenta fåglar emot sig!

  Continue reading

Fungi

 • Networks of the Forest

  Networks of the Forest

  Among Slime Molds and Mushrooms We humans tend to be quite quick to congratulate ourselves on our achievements in creating vast worldwide networks, machines and other inventions. What was unknown to us until very recently is that we were not the first to do this! No, I’m not talking about the aliens who live under […]

  Continue reading

 • Skogens Nätverk: Bland Slimemögel och Svampar!

  Skogens Nätverk: Bland Slimemögel och Svampar!

  Vi människor brukar vara ganska snabba att gratulera oss själva för våra bedrifter i att skapa stora världsomspännande nätverk, maskiner och andra uppfinningar. Vad som varit okänt för oss fram till väldigt nyligen är att vi inte var först med detta! Nej, jag pratar inte om utomjordingar som bor under havet eller atlanteaner eller andra tidigare civilisationer, utan om en helt annan art som bygger skogens nätverk. En art som vi fram till väldigt nyligen sett som väldigt korkad och primitiv, nämligen slime-möglet Physarum polycephalum!

  Continue reading

 • Ostronmusslingen (Pleurotus ostreatus): Om Matsvampar och Mördarsvampar

  Ostronmusslingen (Pleurotus ostreatus): Om Matsvampar och Mördarsvampar

  Kan en av våra vanliga matsvampar även vara en hänsynslös och effektiv mördare? Det verkar onekligen så! Ostronmusslingen är en av få arter som är helt veganska men som själv äter kött! Dessutom en god matsvamp.

  Continue reading

Have you seen…
 • Wolves (Canis Lupus)
 • Networks of the Forest
 • On Rucking: Scenic form of training for the social bushcrafter!
 • Crows (Corvus Cornix)