Överlevnadsmentalitet

Hur ska du tänka i en överlevnadssituation? Vilka egenskaper och kunskaper är de viktigaste? Vad gör man om man går vilse i skogen?


JOIN OUR NEWSLETTER
Get updates on what's going on the bushcraft world!