Vatten & Överlevnad

Vatten & Överlevnad inläst:

OBS! Vissa länkar är affiliate-länkar. Om du klickar på- och fullföljer ett köp tjänar jag en mindre summa, utan extra kostnad för dig.


Varför ska vi dricka vatten?

Vatten är det viktigaste att få i sig näst efter syre! Människokroppen består av ungefär 70% vatten och vi gör av med en del av detta vattnet varje dag. Det innebär också att vi måste tillföra nytt vatten till kroppen varje dag. Mat och näring kan vi däremot vara utan en längre tid. Kroppen har bättre mekanismer för att lagra dessa i fettvävnad, etc. Någon sådan mekanism finns dock inte för vatten!

På en dag gör kroppen av med ungefär 2-3 liter vatten. Vid varmare temperaturer och hårt arbete försvinner ännu mer i form av svett och utandning. Om man skulle befinna sig i en överlevnadssituation är det viktigt att inte stressa upp sig. Det är dåligt både för psyket och kroppen att springa omkring som en yr höna och göra tunga lyft. Då gör man av med minst mängd kalorier, minst mängd vatten och minst mängd dyrbar energi. Framförallt så tänker man ofta klarare om man tar det lugnt istället för att stirra iväg!

Mycket vatten man får i sig under dagen kommer från maten vi äter. Därför kan det i en nödsituation vara viktigt att dricka mer än normalt eftersom man äter mindre mat. Då kanske man måste dricka hela sitt dagsbehov istället för att exempelvis bara dricka halva och äta resten.

Vatten och överlevnad: Vilket vatten går att dricka?

När man befinner sig i en nödsituation och törsten börjar tränga sig på kan det vara lätt att kasta sig över första bästa vattenkälla. Det ska man dock undvika eftersom vattnet kan vara otjänligt och rent av farligt att dricka.

Vatten från vattenpölar bör man undvika, även om det ser klart och fint ut!

Generellt så gäller att rinnande vatten och vatten i rörelse oftare är okej att dricka än stillastående vatten. Här nere i Skåne i södra Sverige finns det gott om jordbruk som förorenar vattendragen i närheten. Vatten i närheten av motorvägar, fabriker och generellt bebyggelse ska man också undvika i största möjliga mån. Många sjöars vatten går utmärkt att dricka, men man får vara uppmärksam på fågelansamlingar som också kan förorena vattnet lokalt.

När det gäller vattens drickbarhet så finns inga speciella regler att gå efter utan det mesta handlar om olika tecken som kan antyda i en eller annan riktning. Är du osäker, avstå, eller åtminstone rena vattnet först!

Saltvatten är inte vidare bra i en nödsituation, eller annars heller, eftersom saltet i vattnet torkar ur kroppen snabbare än vi hinner ta till oss vattnet. Ironiskt nog överlever vi inte utan salt i vårt vatten eller kost, men då i betydligt lägre doser än vad som finns i saltvattnet!

Reningsmetoder

Så du har hittat ett lämpligt vattendrag men är fortfarande osäker på vattnets drickbarhet? Räds ej! Det finns sätt att se till så de skadliga delarna i vattnet försvinner.

Vattenfilter

Sawyer vattenfilter, litet och smidigt så länge man inte planerar rena stora mängder vatten!

Ett modernt vattenfilter är väldigt smidigt att ha i en nödsituation. Det fungerar ungefär som ett filter där vattnet (ofta under tryck) pressas från en behållare till en annan genom ett filter. Normal storlek på filterhålen är runt 0,2 mikroner, vilket är litet nog för att filtrera bort nästan alla av de skadliga partiklar vi stöter på i vattnet. Dessa finns både som personliga filter och som större pumpfilter för om man är fler än en. Man får dock ha i åtanke att vattenlösliga kemikalier och andra gifter från industrier, jordbruk, mm. inte ryms i kategorin som filtreras bort!

Om man inte har ett sådant filter kan man lätt använda det som naturen har att bidra med för att bygga sitt eget filter!

  1. Ta exempelvis en gammal pet-flaska och skär av botten.
  2. Gör några små hål i korken så det filtrerade vattnet kan flöda genom.
  3. Krossa kolbitar från lägerelden till ett fint pulver och blanda ihop det med torv från marken
  4. Toppa med småstenar
  5. Sen är det bara att hälla på smutsigt vatten och fånga upp det rena med lämpligt kärl!

Vattenreningstabletter

Vattenreningstabletter kan man köpa på apoteket och i friluftsbutiker. Dessa dödar bakterier och annat som finns i vattnet, men tar inte bort något från vattnet på det sätt som filtreringsmetoden gör. Därför kan det vara bra att kombinera sina vattentabletter med något slags filter, exempelvis en bit tyg eller liknande som man håller tätt över öppningen när man häller upp vatten i behållaren. Därefter kan man stoppa ner reningstabletten!

Här är det dock extra viktigt att ha uppsikt över om det kan finnas andra skadliga ämnen i vattnet än levande bioorganismer!

Kokning

Kokning är det klassiska sättet att rena vattnet; det tar död på samtliga småkryp som simmar runt och kan göra dig sjuk. Däremot är det precis som med tabletterna att kokning inte tar bort några andra ämnen eller tungmetaller.

Man kan också kombinera kokning med avdunstning om man är behöver vara extra vaksam för skadliga ämnen i vattnet. Då kan man fånga upp ångan och sedan leda den bort till ett annat kärl när den svalnat och återgått till vattenform. Detta är dock en extremt tids- och resurskrävande metod. Den går dock att använda för saltvatten, vid behov!

Andra faror med vatten i överlevnadssituationer

Vi har redan pratat om att man ska undvika att dricka vatten med farliga bakterier mm., men även saker som kemiskt avfall från industrier, avgaser från motorvägar, jordbruk, tungmetaller och plastpartiklar finns i mycket vatten, framförallt i de södra delarna av Sverige. Dessa är ibland betydligt svårare att filtrera bort och i sådana fall är det bättre att helt undvika att dricka om det inte är en nödsituation. Befinner man sig i en nödsituation tenderar man vara en bit från civilisationen ändå!

Det allra bästa vattnet är sannolikt det förfiltrerade källvattnet! Det filtreras genom lager av sten, jord och berg och porlar sedan fram någonstans där det ofta går att dricka direkt från källan.

Läs mer om överlevnad: Föda för överlevnad, Överlevnadsmentalitet, Växter för överlevnad

11 responses to “Vatten & Överlevnad”

Leave a Reply