Överleva på Naturens Villkor – Bokrecension

Boken Överleva på naturens villkor är en av de tidigaste böckerna, som faktiskt tittade närmare på växters ätlighet. Författarna nöjde sig inte med att bara rada upp olika ätliga växter! Man analyserade även näringsvärde, användbarhet och andra egenskaper hos växterna! Det innebär att du kan använda boken som facit i en nödsituation. Därmed kan du på ett lättare sätt kan bedöma huruvida olika växter är lämpliga att leta efter i din situation! En växt som ger dig 150 kalorier, men kostar 200 att skaffa fram är en nettoförlust. Därmed kan det vara bättre att strunta i att leta växter! Då kan man istället vila och konservera energin eller samla ved till en brasa!

Skriven av: Lars Fält, Stefan Källman & Harry Sepp

Om boken “Överleva på Naturens Villkor”

Överleva på naturens villkor, bok av Lars Fält, Harry Sepp & Stefan Källman

Att överleva på naturens villkor handlar inte bara om konsten att göra upp eld utan tändstickor.

Författarna är grundare av och instruktörer i Svenska överlevnadssällskapet. De vill medverka till att bibehålla och sprida en liten del av den kunskap som garanterat människans överlevnad i årtusenden.

Boken försöker ge de nödvändiga kunskaper som behövs för att klara en nödsituation och svarar på frågor som: Vad skall jag tänka på om det händer något oförutsett och hur underlättar jag för dem som letar efter mig att finna mig? Går den växten att äta och vilket näringsvärde har den eller går den att använda till något annat? Hur finner jag skydd? Hur möter jag mina egna skador? Hur fångar jag mindre djur? Kan orm ätas och hur bereder jag den?

Lämplig bok för oss alla och speciellt för dem som älskar att dra ut i skog och mark.

Från baksidan på boken Överleva på Naturens Villkor, 1992.

Det är relativt få överlevnadshandböcker som är skrivna för civilia som faktiskt håller måttet för att få kallas överlevnadshandböcker. Detta är, enligt mig, en av dem! Den innehåller gott om praktiska tips och råd som man enkelt kan prova sig fram till själv ute i skogen. En tes som författarna driver i boken är att det sällan är aktuellt att jaga vilda djur under en överlevnadssituation. Istället bör man i första hand fundera på om det alls är lönt att leta efter föda. Man klarar sig ett par dagar helt utan mat, lite längre om man bara får i sig kolhydrater. För det krävs minst 500 kcal per dag för att hjärnan ska fungera ordentligt. Speciellt om man förberett sig genom att t.ex. fasta ibland.

Utöver att kretsa mycket kring föda och vårt dagliga behov så finns det även beskrivet hur man bygger enkla skydd, navigerar utan hjälpmedel, startar en brasa, och hanterar den personliga vården under enkla förhållanden. I slutet av boken finns också ett antal tips på saker man kan tillverka av vad naturen har att ge som t.ex. skor och sulor, kokkärl, ätredskap, snören, pilbåge & pilar, mm.

Utlåtande

+ Det är en bok med mycket praktiska tips där författarna verkar ha stor erfarenhet av de olika teknikerna. Jag uppskattade mycket de detaljerade beskrivningarna av de ätliga växterna och deras näringsinnehåll. De flesta böcker i denna kategori känns ofta som att de är riktade till militär och lägger därmed ofta mer fokus på sånt som inte alltid är aktuellt för civila i nödsituationer. Att man faktiskt också är mer realistisk med vilken typ av mat som är aktuell i en överlevnadssituation (växter, fisk, och i förlängningen eventuellt småvilt) är också trevligt!

– Boken är tyvärr ganska rörig, vilket drar ner betyget något. Det är dock inte en bok som man läser som en roman utan fungerar mer som ett uppslagsverk så det är förlåtligt med tanke på en bra innehållsförteckning!


Andra böcker vi läst: Wilderness Axe Skills and Campcraft, Buschcraft 101

Följ oss gärna på Instagram och Twitter!

0 responses to “Överleva på Naturens Villkor – Bokrecension”

Leave a Reply